Zásady ochrany osobných údajov

Fyzická osoba JUDr. Dušana Skuhrová, IČO: 54982243, DIČ: 1049131292, so sídlom: Dolné Orešany 579, 919 02 Dolné Orešany, e-mail: info@dusanaskuhrova.sk, zapísaná v živnostnenskom registri vedenom Okresným úradom Trnava, spracováva Vaše nižšie uvedené údaje za účelom sprostredkovania terapeutických služieb a zaistenia fungovania webových stránok. Vážime si Vašu dôveru a všetky poskytnuté údaje dôverne spracovávame.

Aké údaje o Vás spracovávame?

  • Vaše kontaktné údaje: meno a priezvisko, telefón a e-mail; 
  • Informácie o spätnej väzbe a hodnotení, ak ho poskytnete.

Prečo ich spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom dohodnutia sedenia so psychológom.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Údaje o Vás budeme spracovávať iba po dobu, pokým budete náš klient. Vaše osobné údaje automaticky zmažeme po uplynutí jedného roka od posledného sedenia. Samozrejme na žiadosť ich zmažeme kedykoľvek ihneď. 

Aké práva máte nad svojimi údajmi?

  1. Máte predovšetkým právo na informácie: môžete sa nás opýtať, či a prípadne aké Vaše osobné údaje spracovávame a čokoľvek čo sa týka Vašich osobných údajov a už nie je zodpovedané vyššie. 
  2. Právo na opravu/doplnenie: Pokiaľ sa Vám zmenil e-mail, telefón alebo meno, prosím kontaktujte nás na nižšie uvedenom kontakte a radi Vaše kontaktné údaje opravíme alebo doplníme. 
  3. Právo námietky spracovania: V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať blokáciu osobných údajov alebo likvidáciu osobných údajov. 
  4. Právo na prenos: môžete nás požiadať a my Vám v elektronickej podobe pošleme výpis Vašich osobných údajov. 
  5. Právo na výmaz: Kedykoľvek môžete požadovať vymazať Vaše osobné údaje. Radi Vám vyhovieme, pokiaľ nie sú tu zákonné dôvody na ďalšie spracovanie, napr. informácie o platbách kvôli zákonu o účtovníctve. 
  6. Právo na sťažnosť: Pokiaľ sa domnievate, že aj napriek všetkej snahe, porušujeme právne predpisy o ochrane osobných údajov, máte možnosť sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk, tel. 02/323 132 14, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Sme radi v kontakte s Vami a snažíme sa čo najrýchlejšie riešiť Vaše podnety, žiadosti alebo aj sťažnosti.

Kontaktovať nás môžete na e-maile info@dusanaskuhrova.sk akebo na telefóne +421 911 354 911.